Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
Catedra de Literatura Comparata

Masterat interdisciplinar de literatura comparata
"Istoria imaginilor - Istoria ideilor"

 

Descrierea specializarii

 

Motivatie
Masteratul interdisciplinar Istoria imaginilor - Istoria ideilor a fost infiintat in anul universitar 2001-2002. El a venit in intampinarea asteptarilor si cererilor studentilor Facultatii de Litere, care au solicitat crearea unui asemenea masterat inca din anii academici 1999-2000 si 2000-2001, in scopul, citam, "aprofundarii studiilor dincolo de granitele formale ale literaturilor nationale" (am prezentat la momentul respectiv listele cu semnaturile studentilor). Trebuie sa adaugam la aceste argumente pozitia speciala si ponderea literaturii comparate in cadrul specialitatilor filologice (situata pe locul al doilea, dupa limbile moderne), dupa cum rezulta din Hotararea Guvernului Romaniei privind specializarile in cadrul universitatilor, publicata in "Monitorul Oficial" din 30.10.2000. Motivatia este generata nu doar de interesul de care se bucura aceasta disciplina in randul studentilor si, desigur, de calitatea prestatiei cadrelor didactice care o predau, ci si de importanta profesionala si pedagogica pe care ea o detine in cadrul unui proiect general de reforma a invatamantului si de integrare europeana. Extindera planetara a comparatismului, anexarea a noi domenii - imagologia, studiile europene (la multe universitati din Franta si Germania s-au creat centre si s-au elaborat programe speciale in acest sens), istoria mentalitatilor, reconstructia teoretica a disciplinei, in fine, promovarea literaturii universale si comparate la universitatile romanesti si compatibilizarea acesteia cu ponderea pe care disciplina o detine in facultatile europene si americane, cat si alte cauze (interesul fata de aceasta disciplina a sporit dupa infiintarea in octombrie 1997 a Asociatiei de Literatura Comparata din Romania, afiliata la AILC; faptul ca la Universitatea noastra a aparut la 1877 cea dintai revista de literatura comparata din lume, Acta Comparationis Litterarum Universarum) explica si motiveaza utilitatea crearii unui asemenea masterat. Am dori de asemenea sa mentionam ca literatura comparata este in momentul de fata solicitata, indeosebi sub aspectele ei teoretice, si de catre alte forme de masterat ce functioneaza in facultate si in universitate, cum sunt masteratul de literatura romana, cel de filologie germana, cel de filologie slava si cel de francofonie. La cele de mai sus se adauga rolul de veriga intermediara pe care acest masterat este destinat sa-l joace intre tezele de licenta, realizate sub indrumarea membrilor colectivului nostru, si tezele de doctorat in acest domeniu. Spectrul problematic amplu al acestor cercetari face imperioasa introducera unui modul de pregatire specifica in disciplina.

Continutul specializarii
Corelat cu parcursul academic al studentilor, masteratul isi propune sa dezvolte directii de cercetare performanta cu ampla deschidere interdisciplinara. Comparatismul presupune depasirea granitelor nationale si explorarea unor spatii ample, internationale, adica comparatia multiculturala. Mai mult, comparatia transcende adesea fenomenul literar si include sfere si forme de arta precum muzica, plastica, filmul, pe de o parte, si mitologia, istoria religiilor si filosofia, de cealalta, fara sa se transforme insa intr-o filosofie a culturii. Problematica comparatisticii a fost adesea inteleasa si ca o stiinta comparata a artelor. Disciplina care odinioara le-a subsumat pe toate acestea - filosofia - si-a relativizat competenta in epoca contemporana, cedand o parte din teme catre alte discipline (sociologie, economie, lingvistica, psihologie, antropologie etc.), si s-a retras intr-o enclava ontologica. Exemplul cel mai limpede ni-l ofera Martin Heidegger (1889-1976) care a redus filosofia la ontologie sau la Seinsphilosophie si a interpretat literatura si arta ca esenta si baza a ontologiei fundamentale. Literatura comparata isi propune sa inteleaga si sa explice nu fenomenele literar-spirituale autohtone, ci fenomenele vietii spirituale internationale, contactele interculturale, posibilitatile de intelegere intre reprezentantii stiintelor literaturii si spiritului din intreaga lume. Ea nu cerceteaza doar relatii "binare", ci relatii multiple, adoptand ca principiu comparatia supranationala. Programul nostru se inscrie in directia actuala a ceea ce se numeste "Cercetare europeana", in sensul in care Europa devine un spatiu comunitar si din punctul de vedere al relatiilor literar-culturale.

Resurse umane
Masteratul dispune de fortele necesare pentru a fi pus in practica. Toti cei implicati in predare sunt cadre universitare de prestigiu national si international, cu stagii de pregatire si cercetare la universitati straine, in masura sa predea intr-o limba de circulatie. Programul acestui masterat interdisciplinar devine compatibil cu cerintele si imperativele invatamantului european actual in domeniul stiintelor umane si al istoriei ideilor. Astfel, el se inscrie intr-un proiect de colaborare cu Centrul Gaston Bachelard de cercetare a imaginarului din Dijon si cu o intreaga retea de astfel de Centre, cu sedii in Franta si in alte tari, dintre care doua si in Romania, la Bucuresti si Timisoara. Avem de asemenea in vedere colaborari cu profesori de la universitati din Franta, Germania si SUA (prof. Jean-Jacques Wunenburger, decanul Facultatii de Filosofie, si prof. Guy Lavorel, decanul Facultatii de Litere de la Universitatea "Jean Moulin" din Lyon; prof. Hans-Rütger Hausmann, romanist la Universitatea Freiburg im Breisgau, prof. Hugo Dyserinck si prof. Karl Ulrich Syndram de la Universitatea din Aachen; prof. Matei Calinescu de la Universitatea din Bloomington).

Mod de finantare
Finantarea se realizeaza din resursele bugetare ale UBB. Masteratul prevede noua locuri bugetate si trei locuri cu taxa.

Legatura cu doctoratul
Vom indruma si urmari integrarea masteranzilor in stagiile de doctorat conduse de cadre didactice care predau in acest program (prof. dr. Mircea Muthu, prof. dr. Aurel Codoban) sau de alti conducatori de doctorat.

Concursul de admitere
Concursul de admitere se va desfasura in fiecare sesiune de toamna (conform prevederilor generale ale UBB in acest sens).
Va consta:
1. intr-o proba scrisa (2 ore), pe baza unei bibliografii obligatorii de literatura universala si a unei bibliografii facultative de studii critice;
2. intr-un interviu an care se va discuta optiunea si motivatia candidatului, precum si competentele sale lingvistice.